-Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi- 

İÇİNDEKİLER 
Önsöz 7 
İkinci Baskıda Neler Yaptık? 11 
Kısa İçindekiler 15 
İçindekiler 17 
Kısaltmalar 23 
BÖLÜM 1: SÖZLEŞME HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 25 
I. Sözleşme Nedir? 27 
II. Sözleşme Hukukunda İki Temel İlke 28 
III. Sözleşme İlişkisi Nasıl Kurulur? 30 
IV. Sözleşmede Şekil Kuralı 39 
V. Sözleşmenin Yorumu ve Tamamlanması 43 
YARGITAY KARARLARI 49 
BÖLÜM 2: SÖZLEŞME HAZIRLARKEN VE İNCELERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 141 
I. Sözleşmede Taraflar Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 143 
II. Tanımlar Başlığı Altında Yazılanlar Ne İşe Yarar? 150 
III. Sözleşmenin Konusu Nasıl Belirtilmeli? 152 
IV. Tarafların Borçları Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 154 
V. Faiz Oranı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 156 
VI. Vergiler ve Diğer Masraflar Kime Ait Olacak? 166 
VII. Ceza Koşulu (Cezai Şart) Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 168 
VIII. Sözleşmede Sonradan Yapılacak Değişiklikler 174 
IX. Mücbir Sebep (Force Majeure) Kuralı Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 182 
X. Gizlilik Anlaşması Ne İşe Yarar? 185 
XI. Delil Anlaşması Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 186 
XII. Bildirimler ve Tebligat Adresi Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 188 
XIII. Sorumsuzluk Anlaşmaları Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli? 192 
XIV. Yetkili Mahkeme Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 194 
XV. Sözleşmede Alacağın Devri (Temliki) Nasıl Formüle Edilmeli? 197 
XVI. Sözleşmenin Sona Ermesine İlişkin Kural Belirlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? 199 
XVII. Sözleşmenin Diline İlişkin Kural Nedir? 203 
YARGITAY KARARLARI 205 
BÖLÜM 3: TEMİNAT SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL NOKTALAR 397 
I. Sözleşmenin Teminatı Sağlanırken Nelere Dikkat Edilmeli? 399 
II. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Kefalet Sözleşmesi 400 
III. Teminat Mektubu ve Garanti Sözleşmesi 405 
IV. Ticari İşletme Rehni 411 
YARGITAY KARARLARI 413 
BÖLÜM 4: STANDART SÖZLEŞMELERE VE TEDARİK SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YENİ KURALLAR 427 
I. Genel İşlem Koşulları (Standart Sözleşmeler) ile İlgili Yeni Kurallar 429 
II. Türk Ticaret Kanunu’nun Mal ve Hizmet Tedarik Sözleşmelerine Müdahalesi 441 
YARGITAY KARARLARI 447 
BÖLÜM 5: SÖZLEŞMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN REKABET HUKUKU KURALLARI 475 
I. Rekabet Hukukuna İlişkin Temel Bilgiler 477 
II. Sözleşmelerde Dikkat Edilmesi Gereken Rekabet Kuralları 486 
YARGITAY KARARLARI 495 
Kavramlar Dizini 501 
Madde Dizini 505 
Yargıtay Kararları Dizini 509